Privacy policy

Zorgtraject als oplossing voor jouw instelling en cliënten.

1. Instantie en functionaris gegevensbescherming

Zorgtraject B.V., gevestigd aan Boerendanserdijk 41, 8024 AE Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://zorgtraject.nl/

Boerendanserdijk 41

8024 AE Zwolle

038 - 302 0003

info@zorgtraject.nl

KvK 81980841


Zorgtraject B.V. hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Om de informatiebeveiliging te borgen werken we volgens de richtlijnen van de AVG en zijn wij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. 

Functionaris gegevensbescherming

Frank-Jan van den Belt is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgtraject B.V. Hij is te bereiken via f.j.vandenbelt@zorgtraject.nl 

2. Verwerking persoonsgegevens

Zorgtraject B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op zorgtraject.nl:

- Naam

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgtraject B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van gebruikers van het platform Zorgtraject:

- Gezondheidsgegevens

- Medische gegevens

- Burgerservicenummer (BSN)

- Genetische gegevens

- Strafrechtelijk verleden

- Thuissituatie

- Inhoud van formulieren

- Kopie ID-bewijs

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor/in opdracht van onze klanten. Daarom categoriseren wij ons als verwerker en niet verwerkersverantwoordelijke. We stellen altijd een verwerkersovereenkomst op met onze klanten, zodat er altijd duidelijk is welke informatie wij verwerken.

Online activiteiten kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgtraject.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Zorgtraject B.V. verwerkt persoonsgegevens op zorgtraject.nl voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Zorgtraject B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Binnen het platform Zorgtraject verwerken we persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

- Cliënten aanmelden

- Herhaalrecepten aanvragen

- Reisverklaringen opstellen

- Klantinformatie ten behoeve van de facturatie

Zorgtraject B.V. maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorgtraject B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgtraject B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorgtraject B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgtraject B.V. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgtraject.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Na identificatie wordt de kopie door ons verwijderd. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Zorgtraject B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Beveiligingsmaatregelen

Zorgtraject B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgtraject.nl. Zorgtraject B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Beveiligingssoftware

Onze hostingserver is voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren, wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner en is er een brute force monitor actief die foutieve loginpogingen bijhoudt en IP adressen waar nodig blokkeert.

Verbinding

Door middel van een zogenoemd TLS (voorheen SSL certificaat) is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligd. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het hangslotje in de adresbalk.

DNSSEC

Als aanvulling op de DNS hebben wij ook DNSSEC geïnstalleerd. Dit is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres, het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op deze manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

7. Cookies

Zorgtraject B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van onderstaande soorten cookies op onze website.

Functionele cookies

Zorgtraject B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen wij analytische cookies die het surfgedrag d.m.v. Google Analytics bijhouden en de website verder kunnen verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je hoeft niet bang te zijn dat wij je op de voet volgen, we hebben het laatste segment van je IP-adres verwijderd. Hierdoor is je IP adres anoniem geworden en is deze niet langer naar jou te herleiden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Je kunt de registratie en verwerking van deze gegevens door Google overigens ook voorkomen, door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.